Igrališta u Bistrici i Lubnicama

Kako su 3 sela u regionu odabrana kao pilot sela za razvoj seoskog turizma, kroz projekat “365” finansiran od strane EU je stvorena mogućnost da se upotpuni ponuda i vrste usluga u tim selima. Između ostalog, na oduševljenje najmlađih stanovnika sela Bistrice u Bijelom Polju i Lubnica u Beranama, obezbijeđen je mobilijar za dječija igrališta. […]

Slobodno penjanje – nova aktivnost u regionu

U tri opštine u regionu su kroz projekat “365”  finansiran od strane EU opremljene stijene za slobodno penjanje. U Kolašinu se odabrana stijena nalazi na putu ka Jezerinama, u Mojkovcu u Dobrilovini, u zoni nacionalnog parka Durmitor, i u Beranama na putu prema Lubnicama, kod Banjevca. Stijene je opremao klub Gekon iz Beograda, sa ekipom […]

Prva domaćinstva u regionu aktivna u seoskom turizmu

Projekat “365” finansiran od strane EU je omogućio da se podrže i prva seoska domaćinstva u bavljenju seoskim turizmom. 10. marta 2014. je objavljen konkurs za sela Lipovo u Kolašinu, Bistricu u Bijelom Polju i Lubnice u Beranama, sa smjernicama za sva zainteresovana domaćinstva na koji način da se prijave za ovaj program. Agencija je […]

Prezentacija speleološkog katastra

U okviru prekograničnog projekta „365“ finansiranog od strane EU, urađen je speleološki katastar za 4 opštine u regionu Bjelasice, Komova i Prokletija, a juče je održana i prezentacija dosadašnjeg rada na ovoj aktivnosti. Gospodin Željko Madžgalj iz Speleološkog kluba „Akovo“ je predstavio elektronsku bazu popisanih speleoloških objekata, njih 330, i posebno se osvrnuo na najvažnije […]