Polimski muzej

Bogatu istoriju ovog kraja najbolje ćete upoznati u Polimskom muzeju. Preko 9000 eksponata svjedoče o dešavanjima u Gornjem Polimlju, na području Berana, Andrijevice, Plava i Rožaja, naseljenom još od mezolita. Muzej osnovan 1955. godine sačinjava nekoliko zbirki: arheološka, etnografska, numizmatička, heraldička, prirodnjačka i umjetnička, kao i galerija Šudikova.

Veliki broj eksponata arheološke zbirke datira upravo iz mlađeg kamenog doba-neolita, bakarnog i bronzanog doba. Na brojnim i bogatim arheološkim lokalitetima u Polimlju pronađeni su oruđe, nakit, keramika i ostali predmeti za svakodnevnu upotrebu. Tu su nađene i jedinstvene alatke rađene od jelenskih rogova kao i neobična ogrlica napravljena od bušenih vučjih očnjaka.

Posebnu vrijednost arheološke zbirke čine predmeti pronađeni u humkama iz ilirskog perioda. Ukras od ćilibara iz šestog vijeka prije nove ere, otkriven u kneževskom grobu sa Lisijevog polja, jedinstven je po svojoj ljepoti i vrijednosti. Na maloj pločici reljefno je prikazan konjanik sa psom, a umjetnički je najvrjednija ćilibarska glava minijaturnih dimenzija sa krupnim kosim očima. Pronađeni materijal u humci na Lisijevom polju jasno pokazuje da je u Polimlju živjelo nezavisno pleme koje je krajem 6. vijeka prije nove ere, razvilo kulturu sa jedinstvenim karakteristikama.

Možda najzanimljiviji predmet iz srednjevjekovnog perioda čini unikatna pancirna košulja sa kapuljačom iz 14. vijeka, koja je činila sastavni dio ratne opreme vojnika iz doba krstaških ratova. Značajan dio srednjevjekovne arheološke kolekcije predstavljaju nalazi otkriveni u utvrđenjima i arhitektonskim ostacima velikog broja crkava i manastira sa ovog prostora. Pored bogoslužbenih predmeta izdvajaju se fragmenti živopisa, kamenog mobilijara i arhitektonske plastike.

Kako su izgledali, šta su oblačili i kako su živjeli stanovnici Polimlja kroz istoriju najbolje ilustruju predmeti iz bogate etnografske zbirke. Naročito su zanimljive narodne nošnje na čijim detaljima se najbolje vidi preplitanje kulturnih uticaja različitih etničkih grupa Polimlja. Posebnu grupu predstavlja veliki broj primjeraka hladnog i vatrenog oružja, od jatagana i sablji do kremenjača i kapislara. Barjaci i zastave svjedoci su brojnih buna i oslobodilačkih ratova koji su se vodili na ovom području. U heraldičkoj kolekciji možete vidjeti barjak iz Balkanskih ratova odreda iz Trepče, kao i tursku zastavu zaplijenjenu na Jasikovcu prilikom poslednje bitke za oslobođenje grada od Turaka 1912. godine.

Zgrada u kojoj je smješten muzej podignuta je početkom 20. vijeka kao zadužbina kralja Aleksandra I Karađorđevića za potrebe Trezvenjačke omladine i Sokolskog društva. Dom Trezvenosti postao je centar kulturnog života u kom su organizovane razne priredbe, koncerti, maskenbali i prve pozorišne predstave. Tokom Drugog svjetskog rata, ovdje je, 1941. godine, održana prva skupština narodnih predstavnika i izabran prvi Odbor narodnog oslobođenja u Beranama.

tabla3