Biciklističke staze

Tri biciklističke trase na području Berana, Mojkovca i Kolašina povezuju sela, katune, planinarske domove i kulturne spomenike. Jedna otkriva čari pitomog, plodnog Polimlja, druga vilinsku planinu Bjelasicu, treća lelujave, mistične predjele Sinjajevine, drevni život stočara na planini.

Riječ je o jednodnevnim turama. Dužina svake staze je dvadesetak kilometara. Ipak, možda je bolje prenoćiti u planinarskom domu ili na katunu, uživati i na povratku.

Osim povremenih većih uspona, najveći problem na ovim putovanjima biće vam – ljepota koja zaustavlja pedale, izazovni sporedni puteljci i staze koji vuku na svoju stranu.

Putevi su solidni, dobrim dijelom makadamski. Staze su uređene adekvatnom signalizacijom i mobilijarom (klupe, korpe za otpatke).

U centrima gradova nalaze se info table sa iscrtanom mapom, konfiguracijom terena. GPS podaci o rutama se nalaze na web sajtovima www.bjelasica-komovi.me i www.pedalaj.me.