Mušičarenje

Ribolov je još jedna aktivnost sa dugom tradicijom u regionu, i u svakoj od opština postoje registrovani mušičarski reviri. Pravila za ribolov u revirima će vam objasniti članovi naših mušičarskih klubova, ali je važno je da znate da su ove zone namijenjene strogo mušičarenju i to po principu uhvati i pusti. Naši reviri se redovno poribljavaju potočnom pastrmkom, autohtonom vrstom u našim vodama, ali osim pastrmke naći ćete i lipljena, mladicu u druge salmonidne vrste ribe. Članovi naših klubova su vam na raspolaganju da vam preporuče najbolja mjesta ili da vam budu vodiči ako vam to treba. Kod njih ćete dobiti i dozvolu za ribolov na našim rijekama.