Speleologija

U sklopu projekta izrade Katastra speleoloških lokaliteta za opštine Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac i Petnjica, koji je podržala Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu Komove i Prokletije, locirano je 328 pećina. Na istraživanom području opisano je ukupno oko 45 kilometara podzemnih kanala, a ukupna dubina svih istraženih pećina je 7.725 metara.  Na području opštine Berane opisano je 90 speleoloških kokaliteta, 24 na području opštine Petnjica, 64 na području opštine Kolašin, 36 na području opštine Mojkovac i 114 na području opštine Bijelo Polje.

Na području istraživanog regiona nalazi se najdublja jamu u Crnoj Gori, a to je Željezna jama (Iron deep) -1162 m. Jama na Treštenom vrhu (Nyx) je jama sa najdubljom vertikalom od -429 m, ujedno i dvanaesta najdublja vertikala na svijetu. Ovi zastrašujući bezdani, grotla koja obuzimaju dušu i um speleologa, nalaze se na području Maganika, opština Kolašin.
Najduža pećina u Crnoj Gori – Pećina nad Vražjim firovima 17,5 km se nalazi u opštini Bijelo Polje a u istraživanom regionu je osam pećina dužih od 1000 m. Tri pećine duže od 1000 m se nalaze na području opštine Bijelo Polje, jedna na području opštine Berane, jedna na području Mojkovca i tri u opštini Kolašin.

Svi vi koji imate iskustva u speleologiji, obavezno kontaktirajte Planinarsko-speleološki klub Akovo koji može organizovati posjetu pećinama:

PSK Akovo
www.speleologija.me
polje@t-com.me
069 377 393