Speleološki objekti u Beranama

Župan pećina

Lubnice, Župan
Nadmorska visina ulaza:1205 m 
Dužina: 1160 m
Dubina: 22,50 m

Najduža pećina u opštini Berane sa brojnim prirodnim vrijednostima, a ima i veliki arheološki, paleontološki i biološki značaj. Premjereno je 1160 m kanala Župan pećine na brdu Župan,  a ostalo je još nekoliko neistraženih pravaca. Dubina pećine je oko 22 metra a visinska razlika 30 metara.

Ulaz je širok oko 20 m a dugačak 100 m. Kanal se onda račva u nekoliko pravaca. Osim vodenog, svi važniji kanali se spajaju sa glavnim, a pećina se završava puževim kanalom. U Župan pećini su pronađeni ostaci kostiju praistorijskog pećinskog medvjeda. U njoj je identifikovana podvrsta Anthroherpon taxi remyi koju je opisao francuski biolog Rene Jeannel 1931. godine. Župan pećina je tipski lokalitet ove podvrste. A. taxi remyi je pronađen još i u Bracanovića pećini i nigdje više na svijetu.