Speleološki objekti u Mojkovcu

Čavčanica

Žarski katun, Mučnica
Nadmorska visina ulaza: 1757 m
Dužina: oko 800 m
Dubina: oko 150 m

Najduža pećina na području opštine Mojkovac je Čavčanica, netaknuta pećina velike vrijednosti. Istražena je dužina oko 800 m, a dubina oko 150 m.  Pećina ima dva glavna dijela: jedan je pretežno jamskog karaktera, a drugi pravac je pretežno horizontalnog pružanja sa značajnom koncentracijom sedimenata. Pećinski dio ima značajnu akumulaciju vode i veoma lijepe pećinske ukrase. Veći prostori povezani su mrežom kanala koji se nerijetko pružaju u više nivoa. Pećinu nastanjuju  ptice, žutokljune galice.