Prezentacija speleološkog katastra

U okviru prekograničnog projekta „365“ finansiranog od strane EU, urađen je speleološki katastar za 4 opštine u regionu Bjelasice, Komova i Prokletija, a juče je održana i prezentacija dosadašnjeg rada na ovoj aktivnosti. Gospodin Željko Madžgalj iz Speleološkog kluba „Akovo“ je predstavio elektronsku bazu popisanih speleoloških objekata, njih 330, i posebno se osvrnuo na najvažnije od njih, kao što su najdublja jama, i pećine duže od 1000 metara. Neke od njih su važne zbog specifičnog biodiverziteta, u nekima su arehološka nalazišta, ali ono što je najvažnije jeste činjenica da je popisivanjem speloloških objekata napravljen preduslov za njihovo bolje čuvanje i buduću turističku valorizaciju.

Metodologija pripreme katastra je napravljena na osnovu najboljih praksi iz zemalja EU, i već je prihvaćena kao standardna metodologija za izradu nacionalnog katastra od strane Agencije za zaštitu životne sredine, što je direktni tezultat ovog projekta.

Nakon prezentacije, projektovan je film „Skriveni svijet“, a potom je organizovana i izložba fotografija prikupljenih u toku ovog istraživanja.

 

Posted in 365 and tagged .