Igrališta u Bistrici i Lubnicama

Kako su 3 sela u regionu odabrana kao pilot sela za razvoj seoskog turizma, kroz projekat “365” finansiran od strane EU je stvorena mogućnost da se upotpuni ponuda i vrste usluga u tim selima. Između ostalog, na oduševljenje najmlađih stanovnika sela Bistrice u Bijelom Polju i Lubnica u Beranama, obezbijeđen je mobilijar za dječija igrališta. […]

Prva domaćinstva u regionu aktivna u seoskom turizmu

Projekat “365” finansiran od strane EU je omogućio da se podrže i prva seoska domaćinstva u bavljenju seoskim turizmom. 10. marta 2014. je objavljen konkurs za sela Lipovo u Kolašinu, Bistricu u Bijelom Polju i Lubnice u Beranama, sa smjernicama za sva zainteresovana domaćinstva na koji način da se prijave za ovaj program. Agencija je […]